Για την επίσκεψη σας στο showroom παρακαλούμε καλέστε μας στο 2109918270 ή 6947700359 για Ραντεβού. Ευχαριστούμε πολύ : )

Πνευματικά Δικαιώματα-Copyrights ©

Απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή των φωτογραφιών της επιχείρησης mellonmeli.gr και του διαδικτυακού της τόπου.

Συγκεκριμένα:

- Για τις φωτογραφίες, όπως και για τα άλλα πνευματικά έργα, υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα (copyrights ©). Τα δικαιώματα αυτά στην Ελλάδα ρυθμίζονται με το Νόμο2121/93.

  • Η επιχείρηση mellonmeli.gr (Ελένη Ιδοσίδου Ατομική Επιχείρηση) και ο διαδικτυακός χώρος της, με βάση τον παραπάνω νόμο, αποκτά για τις φωτογραφίες του όλα τα δικαιώματα με τη δημιουργία τους, χωρίς να απαιτείται καμιά άλλη διατύπωση και ανεξάρτητα από την αξία κάθε φωτογραφίας.

  • Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αποτελούνται από το «περιουσιακό» και από το «ηθικό δικαίωμα» πνευματικής ιδιοκτησίας. Η «εκμετάλλευση του δικαιώματος» είναι μια εξουσία του περιουσιακού δικαιώματος και η «αναγνώριση της πατρότητας» της κάθε φωτογραφίας είναι μία εξουσία ηθικού δικαιώματος. Με βάση αυτά τα δικαιώματα η επιχείρηση mellonmeli.gr (Ελένη Ιδοσίδου Ατομική Επιχείρηση) μπορεί να επιτρέπει ή να απαγορεύει τη χρήση του έργου της, να καθορίζει τους όρους εκμετάλλευσής του, καθώς και να αναγράφεται το όνομά του ως δημιουργού της φωτογραφίας.

  • Οι φωτογραφίες προστατεύονται ως αυτοτελή έργα και, προκειμένου να γίνεται νόμιμα η εκμετάλλευσή τους από τρίτους, πρέπει η επιχείρηση mellonmeli.gr  (Ελένη Ιδοσίδου Ατομική Επιχείρηση) να έχει εκχωρήσει γραπτώς αντίστοιχο δικαίωμα («άδεια εκμετάλλευσης») για κάθε συγκεκριμένη χρήση του έργου του ή να έχει μεταβιβάσει γραπτώς το περιουσιακό δικαίωμα του έργου της.

  • Η άδεια εκμετάλλευσης (χρήση φωτογραφίας) μπορεί να εκχωρηθεί μόνο κατόπιν γραπτής άδειας και μόνο από την επιχείρηση mellonmeli.gr (Ελένη Ιδοσίδου Ατομική Επιχείρηση), αφού η χρήση των φωτογραφιών αποτελεί μέρος του πνευματικού δικαιώματος της επιχείρησης mellonmeli.gr (Ελένη Ιδοσίδου Ατομική Επιχείρηση) και συγκεκριμένα του περιουσιακού δικαιώματός της.

  • Οποιαδήποτε χρήση φωτογραφίας (αντιγραφή, αναπαραγωγή κλπ) χωρίς γραπτή άδεια από την επιχείρηση mellonmeli.gr (Ελένη Ιδοσίδου Ατομική Επιχείρηση) είναι παράνομη και οι κυρώσεις του νόμου, ποινικές και αστικές, είναι αυστηρότατες.

  • Απαγορεύεται επίσης οποιαδήποτε παραποίηση, αλλοίωση ή και χρήση τμήματος φωτογραφίας χωρίς τη συναίνεση της επιχείρησης mellonmeli.gr  (Ελένη Ιδοσίδου Ατομική Επιχείρηση).